Prime Advantage Review:

Today, cryptocurrency trading is made accessible to everyone thanks to the emergence of trading robots like Prime Advantage. However, the big question is whether Prime Advantage is legitimate. Is it as profitable and easy to use as some critics claim? In this Prime Advantage review, we will see if the trading bot is reliable or not.

Prime Advantage Review: Reliable Bot or Not?

Prime Advantage Review: Reliable Trading Bot or Scam? Prime Advantage is a 100% automated trading bot, so anyone, regardless of skill level, can use it. Many reviews on Trustpilot recommend Prime Advantage. Indeed, the site receives a rating of 4.4/5. This already gives it a certain legitimacy.

Regarding the bot’s notoriety, we also note that the site says: “Our system has also been featured in more than 20 popular mainstream media platforms around the world.” However, it does not give any further details about these platforms or the content of the presentation itself.

Some online reviews confirm that the partner brokers used by this bot are regulated. Again, this highlights the degree of seriousness and professionalism of this bot.

What is Prime Advantage?

Prime Advantage is a trading bot that is linked to a broker’s system to automatically trade crypto currencies. It uses artificial intelligence to automate the entire process of trading crypto-currencies.

The software is developed from the trading strategies of the world’s top bitcoin traders. Rumour has it that this bot is an invention of one of the richest crypto traders in the world.

Prime Advantage

Overall, the bot is said to have an 88% success rate. In other words, this implies that it would be better than the world’s top manual traders. Due to the use of artificial intelligence and machine learning, the accuracy of this robot is much higher.

More and more institutional traders are turning to artificial intelligence and machine learning to improve their trading results. The knowledge gained from big data and these two technologies are expected to enable algorithms to trade almost instantaneously. Indeed, the two most important qualities in trading are speed and accuracy.

How does Prime Advantage work?
The Prime Advantage bot is integrated with a trading platform, and works with a broker. In effect, the bot trades on behalf of the trader with the broker automatically without the trader’s constant intervention. That said, investors do not need to be familiar with the brokerage system to use this bot.

Maak een kopie op het platform van eToro

Hun risicocijfer ligt tussen 5 en 6, al zijn er enkele met 4. De rendementen van de afgelopen maand zijn veel hoger dan ons streefcijfer. Sommigen verdrievoudigen ze zelfs.

In ons geval hebben wij, omdat wij een zekere mate van veiligheid nastreven, besloten een voorselectie te maken van twee kandidaten:

De eerste is geselecteerd omdat hij door 96 mensen wordt gekopieerd, terwijl de meeste handelaren er, volgens deze zoekparameters, geen hebben en ver voor liggen op de tweede. Het grote aantal mensen dat hem kopieert kan een garantie zijn. U kunt meer informatie over eToro vinden op hun website: https://www.indexuniverse.eu/nl/etoro/
De tweede is voorgeselecteerd omdat hij een risicobeoordeling van 4 heeft, met een rentabiliteit in de laatste maand van 11,81%. Het is het laagste risico, binnen het minimumstreefrendement.
Het enige wat nu nog rest is ze van naderbij te bekijken alvorens te besluiten ze te kopiëren. Als we op het overeenkomstige vakje voor elk van hen klikken, zullen we hun statistieken kunnen zien.

Welnu, in het geval van de eerste kandidaat hebben we al iets gezien dat niet helemaal past, een maximaal dagelijks verlies van 10,16%. Kan dit een reden zijn om de handelaar uit de selectie te verwijderen? In principe is besloten de blootstelling aan deze handelaar te verminderen. In het volgende deel zullen wij nagaan hoe de prestaties en het risico van de portefeuille kunnen worden beheerst bij het kopiëren.

Naarmate wij de parameters in zijn bestand zien, zullen wij beslissingen nemen en uiteindelijk zullen wij beslissen of wij al dan niet kopiëren en welk percentage van het kapitaal wij aan elke handelaar zullen toekennen.

Om een handelaar te kopiëren, klikt u op de overeenkomstige knop (“Kopiëren”) rechts bovenaan het profiel van de handelaar. Ernaast is er een knop met een “+” teken. Deze knop wordt gebruikt om de handelaar eenvoudig te volgen op het sociale netwerk van eToro.

Zodra u hebt besloten te kopiëren en op de knop hebt geklikt, verschijnt dit scherm:

Bevestig de kopie op het platform van eToro.

Koop commissievrije aandelen!
BEZOEK ETORO WEBSITE
(*) 68% van de rekeningen van particuliere beleggers verliest geld bij de handel in CFD’s met deze aanbieder. U moet zich afvragen of u het zich kunt veroorloven het grote risico te lopen uw geld te verliezen.

Dit is een machtiging aan de makelaar om over te gaan tot het openen en sluiten van transacties op uw rekening op basis van de transacties van deze handelaar. Met andere woorden, om zijn transacties te repliceren volgens de voorwaarden. Als we met hen akkoord gaan, drukken we op “Bevestigen”.

Eens bevestigd, passen wij de blootstelling aan deze handelaar aan volgens het te investeren bedrag en nog een order als Stop Loss. Deze functie wordt uitgevoerd in het interactievak dat automatisch verschijnt zodra u eToro toestemming hebt gegeven om te “Bevestigen”.

Maak een kopie op het platform van eToro
Koop commissievrije aandelen!
BEZOEK ETORO WEBSITE
(*) 68% van de rekeningen van particuliere beleggers verliest geld bij de handel in CFD’s met deze aanbieder. U moet zich afvragen of u het zich kunt veroorloven een groot risico te lopen uw geld te verliezen.
Waarschuwing: In het verleden behaalde resultaten vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten.

Met Stop Loss bedoelen we dat de kopie wordt stopgezet, de belegging wordt teruggedraaid, als de waarde onder een bepaald percentage zakt (kan niet minder dan 5% zijn).

In ons geval gaan we ongeveer $10.290 toewijzen aan deze handelaar (van onze demo rekening die een bedrag heeft van $100.000, ongeveer 10%) en het verlies beperken tot 9,86% (ongeveer $1.014,51). Dit is te zien in de afbeelding hierboven. We hoeven alleen maar op “Kopiëren” te klikken om de bewerking te bevestigen.

Wie man WorldPlus kündigt

Wir haben es super einfach gemacht, das WorldPlus Abonnement zu kündigen, um alle Mittel zu vermeiden, die “World Plus Digital LLC” (der Entwickler) einsetzt, um Sie zu belasten.
Jetzt lassen Sie uns in den Kern dieses Leitfadens zu bekommen.

Vollständige Anleitung zum Kündigen und Löschen von WorldPlus

Es gibt ein paar Dinge, die Sie über die Kündigung von Abonnements wissen müssen. Dazu gehören die folgenden Punkte:

Wenn Sie ein Abonnement abgeschlossen haben und es nicht manuell kündigen, verlängert sich das Abonnement automatisch, da Sie die Erlaubnis dazu gegeben haben.
Wenn Sie ein Abonnement für einen Testzeitraum abschließen und es dann kündigen, besteht die Gefahr, dass Sie den gesamten Testinhalt verlieren.
Sie müssen daran denken, ein Abonnement 24 Stunden vor Ablauf des Testzeitraums manuell zu kündigen.

Wir haben es sehr einfach gemacht, das WorldPlus-Abonnement an der Wurzel zu kündigen, um alle Mittel zu vermeiden, die “World Plus Digital LLC” (der Entwickler) verwendet, um Ihnen Rechnungen zu stellen. Kommen wir nun zum Kernpunkt dieser Anleitung.

Wie Sie das WorldPlus-Abonnement auf Ihrem iPhone oder iPad kündigen

Öffnen Sie zunächst die Einstellungen-App und tippen Sie auf Ihren Namen.
Tippen Sie dann auf die Registerkarte “Abonnements”.
(Es kann sein, dass Sie diese Registerkarte nicht automatisch sehen. In diesem Fall tippen Sie auf iTunes & Appstore)
Tippen Sie dann auf Ihre Apple ID. Zeigen Sie Ihre Apple ID an, melden Sie sich an und scrollen Sie nach unten zur Schaltfläche “Abonnements”.
Tippen Sie dann auf WorldPlus (Abonnement), das Sie überprüfen möchten.
Tippen Sie nun auf Abbrechen.
(Hinweis: Wenn Sie für WorldPlus keine Schaltfläche “Abonnement kündigen” sehen, ist es definitiv bereits gekündigt. Es wird dann nicht mehr verlängert).

Wie Sie das WorldPlus-Abonnement auf Ihrem Android-Gerät kündigen

Um das WorldPlus-Abo auf Ihrem Android-Gerät zu kündigen, müssen Sie wissen, dass das Löschen der WorldPlus-App allein nicht ausreicht. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

Öffnen Sie zunächst den Google Play Store. Wenn Sie mehrere Google-Konten haben, vergewissern Sie sich, dass Sie beim richtigen Konto angemeldet sind.
Klicken Sie auf das Menü und gehen Sie dann zu “Abonnements”.
Wählen Sie das WorldPlus-Abonnement, das Sie kündigen möchten, und tippen Sie auf die Option “Abonnement kündigen”.
Beenden Sie den Vorgang wie angegeben.
Sobald Ihr WorldPlus-Abonnement aus Google Play entfernt wurde, werden Ihre zukünftigen Abonnements gekündigt und nicht mehr erneuert.

So kündigen Sie das WorldPlus-Abonnement auf einem Mac-Computer

Um das WorldPlus-Abonnement auf Ihrem Mac zu kündigen, gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie zunächst den Mac App Store und klicken Sie dann auf Ihren Namen unten in der Seitenleiste.
Klicken Sie auf die Registerkarte “Informationen anzeigen” am oberen Rand des Fensters und melden Sie sich an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Scrollen Sie auf der nächsten Seite nach unten, bis Sie die Registerkarte “Abonnements” sehen, und klicken Sie dann auf “Verwalten”.
Klicken Sie auf “Bearbeiten” neben der WorldPlus-App und dann auf “Abonnement kündigen”.
Hinweis: Achten Sie immer darauf, dass Sie genau den Benutzernamen und die ID verwenden, die Sie zum Einrichten des Abonnements verwendet haben, um das Abonnement bei Bedarf zu verwalten. Dieser unterscheidet sich manchmal von der Apple-ID oder der Android-Marken-ID, die Sie eingerichtet haben.

Wenn Sie sich jedoch nicht mehr an Ihr Passwort erinnern können, wenden Sie sich an die App, um Hilfe zu erhalten oder das Passwort zurückzusetzen.

So kündigen Sie Ihr WorldPlus-Abonnement über Paypal

Um Ihr WorldPlus-Abonnement über PayPal zu kündigen, gehen Sie wie folgt vor:

Melden Sie sich zunächst bei Ihrem PayPal-Konto unter www.paypal.com an.
Klicken Sie auf die Registerkarte “Einstellungen”, die sich neben der Option “Abmelden” befindet.
Klicken Sie im Menü auf “Zahlungen” und dann auf “Automatische Zahlungen verwalten” im Dashboard “Automatische Zahlungen”.
Es werden Ihnen eine Reihe von Händlervereinbarungen angezeigt, die Sie bereits abgeschlossen haben. Klicken Sie zum Abbrechen auf “WorldPlus”.
Es wird eine Bestätigungsseite angezeigt. Klicken Sie auf die Registerkarte “Automatische Zahlungen abbrechen”, um zu bestätigen, dass Sie keine Zahlungen mehr an WorldPlus leisten möchten.
Klicken Sie dann auf der Bestätigungsseite auf “Fertig”, um die Abmeldung abzuschließen.

Ist mein Computer-Netzteil defekt?

Wie Sie Ihr Netzteil testen, um festzustellen, ob es tot oder lebendig ist.

Wenn sich Ihr Computer seltsam verhält oder willkürlich abstürzt, kann es schwierig sein, den Schuldigen ausfindig zu machen. Auch wenn Sie nicht glauben wollen, dass dies das Problem ist, sollte die Überprüfung des Netzteils Teil der Fehlersuche sein – es könnte den Geist aufgeben. Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie das geht.

Anzeichen für ein defektes Computer-Netzteil
Es gibt einige verräterische Anzeichen für ein defektes Computer-Netzteil. Leider sind viele dieser Anzeichen sehr allgemeiner Natur und können eine Reihe von Ursachen haben.

Typische Symptome sind:

Zufällige Computerabstürze.
Zufällige Abstürze mit blauem Bildschirm.
Zusätzliche Geräusche, die aus dem PC-Gehäuse kommen.
Wiederkehrende Ausfälle von PC-Komponenten.
Der PC lässt sich nicht starten, aber die Gehäuselüfter drehen sich.
Wie Sie sehen können, können diese Symptome viele mögliche Ursachen haben. Ein defektes Netzteil ist nur eine von vielen. Ich neige dazu, zuerst die andere Hardware und zuletzt das Netzteil zu untersuchen. Wenn Sie ein qualitativ hochwertiges Netzteil kaufen, ist es sehr selten, dass eines ausfällt.

Wie Sie Ihr Netzteil testen, um festzustellen, ob es tot oder lebendig ist

Die Prüfung auf ein defektes Netzteil ist ein Ausschlussverfahren. Der Prozess ist nicht erschöpfend, sollte Ihnen aber eine gute Vorstellung davon vermitteln, ob Ihr Netzteil ordnungsgemäß funktioniert oder nicht.

Wenn Sie eine Software-Fehlersuche durchgeführt haben und glauben, dass das Problem an der Hardware liegt, führen Sie die folgenden Schritte durch. Testen Sie nach jedem Schritt erneut.

Vergewissern Sie sich, dass ein externer Schalter auf der Rückseite des Netzteils nicht versehentlich ausgeschaltet wurde.
Überprüfen Sie, ob das Netzkabel fest in der Steckdose und auf der Rückseite des Computers sitzt.
Probieren Sie ein anderes Netzkabel und eine andere Steckdose aus, um sicherzugehen, dass keines davon defekt ist.
Überprüfen Sie alle internen Verbindungen in Ihrem PC, insbesondere die Stromanschlüsse zu den Peripheriegeräten.
Entfernen Sie alle Peripheriegeräte und Hardware aus dem Computer, mit Ausnahme des Startlaufwerks und der Grafikkarte, wenn Sie keine integrierte Grafikkarte haben. Wenn Ihre CPU über eine integrierte Grafikkarte verfügt, entfernen Sie auch die Grafikkarte.

Prüfen Sie unbedingt zuerst Schritt 1. In meiner über zehnjährigen Tätigkeit als PC-Techniker habe ich nicht mehr gezählt, wie oft der externe Ein-/Ausschalter durch einen Staubsauger oder sogar eine Katze, die hinter dem PC herumhantiert, umgelegt wurde!

Achten Sie bei der Durchführung von Schritt 4 besonders auf den großen Anschluss an der Hauptplatine und auf alle Anschlüsse, die zur Grafikkarte führen. Beide liefern eine hohe Spannung und müssen daher fest in ihre jeweiligen Buchsen eingesteckt werden. Prüfen Sie alle Anschlüsse vor dem Testen gründlich.

Weitere Tests der Computernetzteile

Wenn Sie die oben genannten grundlegenden Tests durchgeführt haben und sich nicht sicher sind, ob Ihr Netzteil richtig funktioniert oder nicht, haben Sie nun mehrere Möglichkeiten. Die erste ist der schnelle und schmutzige Büroklammer-Test. Dieses Video führt Sie durch den Test. Denken Sie daran, vorsichtig zu sein.

Eine weitere Möglichkeit, wenn Sie einen anderen Computer, ein Ersatznetzteil oder einen Freund mit einem solchen haben, ist ein Tauschtest.

Tausch-Test
Trennen Sie Ihr vorhandenes Netzteil ab, aber nehmen Sie es nicht aus dem Gehäuse.
Stellen Sie das Ersatznetzteil neben Ihren PC und schließen Sie das Motherboard, den externen Grafikprozessor (falls Sie keinen eingebauten haben) und Ihr Boot-Laufwerk an.
Stecken Sie das Ersatznetzteil in die Steckdose und testen Sie es.

Wenn Ihr PC normal funktioniert, haben Sie bewiesen, dass es am Netzteil lag, und können es austauschen. Wenn es nicht am Netzteil liegt, müssen Sie nur einen minimalen Umbau vornehmen, bevor Sie mit der Fehlersuche fortfahren können.

Software-Überwachung

Wenn Sie vermuten, dass ein Spannungsproblem die Ursache für Abstürze ist, können Sie ein Software-Überwachungstool verwenden, um die Dinge im Auge zu behalten. Programme wie Open Hardware Monitor oder HWMonitor können die Spannungen der Komponenten anzeigen. Sie müssen diese Spannungen aktiv überwachen und den Durchschnitt aufzeichnen, aber es ist eine unkomplizierte Möglichkeit, die Leistung Ihres Computers zu überwachen.

Der Nachteil dabei ist, dass es eine genaue Beobachtung erfordert, um Spannungsspitzen oder -abfälle zu erkennen. Der Vorteil ist, dass das Programm kostenlos ist und neben der Überwachung der Spannung viele weitere nützliche Funktionen bietet.

That’s why Bitcoin crashed immediately after the positive comments from Elon Musk

Bitcoin price pumped and fell again immediately after Tesla CEO Elon Musk spoke positive about BTC on Clubhouse.

Musk praised Bitcoin and said it is now ready for wider adoption. He was “late for the party” – which suggests that he is now a Bitcoin enthusiast.

So why did Bitcoin respond with a decline?

On Sunday evening, January 31st, Elon Musk, CEO of Tesla and SpaceX, appeared on the popular Clubhouse app to discuss various topics. During the conversation, Musk was asked for his thoughts on Bitcoin. He said:

“At this point, I think Financial Peak is a good thing. I am an advocate of bitcoin. I’m a late caller, but a supporter. Bitcoin is on the verge of widespread acceptance among traditional finance people. ”

But despite the positive sentiment surrounding BTC, the price fell from $ 34,400 to below $ 33,800 in minutes.

According to analysts at IntoTheBlock, BTC saw its largest deposit on centralized exchanges in over four months last Friday. This trend coincides with BTC’s near-term rebound from $ 32,200 to around $ 33,800.

Before the interview, traders and analysts expected that this would increase the BTC price

A pseudonymous crypto trader known as “Loma” wrote that Bitcoin rose in anticipation of Musk’s Ask Me Anything (AMA). He added:

“I’m not saying you should longe him or anything. Just that if you’re bearish, you could be better off in a few hours. $ BTC (and consequently the rest of the market) is moving upwards in anticipation imo. ”

Bitcoin enthusiasts expected Musk to mention BTC – following his Twitter bio change and liking a DeFi-related Twitter post.

If Musk talks about Bitcoin on Clubhouse, analysts say , Bitcoin ( How To Buy Bitcoin From eToro ) could see a Friday-esqe rally. Since BTC rose 14% in two days.

But there are several worrying on-chain indicators that signal a weakening trend.

Neko, a semi-pseudonymous crypto trader, comments that the premium on Coinbase was on the decline. This typically signals a decline in US buyer demand.

“BTC Coinbase Premium Index * The gap between Coinbase Pro price (USD pair) and Binance price (USDT pair), indicating strong spot buying pressure from Coinbase when the premium is high. * The current price exceeds the premium, which is a little worrying compared to last week. “

Presumably, due to lackluster on-chain fundamentals, Bitcoin pulled back when the highly anticipated event occurred where Musk talked about Bitcoin.

Visa reaffirms interest in cryptocurrencies and crypto payments

Stablecoins in particular have aroused the interest of the large payment service provider.

Visa managing director Al Kelly confirmed at an official press conference for the first quarter of 2021 that the payment service provider will continue to rely on crypto payments.

At the same time, he revealed which strategy Visa wants to use with regard to cryptocurrencies

The payment service provider, which has total assets of more than 72 billion US dollars for 2019, has increasingly turned towards crypto payment services in recent months. On the one hand through cooperations for crypto debit cards and on the other hand through investments in fintech startups like the company Zap. However, this month the American antitrust office prevented Visa from buying up the startup Plaid.

Nonetheless, Visa has long-term plans when it comes to crypto payments. The company sees itself in the best position to establish itself in this sector. According to a transcript from the press conference, Kelly said, “We are convinced that we are in a unique position to make cryptocurrencies safer, more useful and more practical for payments.”

The Visa CEO divides cryptocurrencies into two main groups:

“On the one hand, cryptocurrencies, which represent a completely new asset class and act as a store of value, and on the other hand, stablecoins, which are linked to existing national currencies and are primarily used as a means of payment.”

For stores of value à la Bitcoin, Visa wants to act as an “access ramp” through which investors can access the cryptocurrency from their local currencies:

“Our strategy for these cryptocurrencies is to work with wallet providers and crypto exchanges so that users can buy them via Visa or use them to pay at one of our 70 million retail partners.”

The strategy for stablecoins is much more proactive, because Visa sees this form of cryptocurrency as “an emerging innovation in the field of payment services that has the potential to be just as common in global trade as any other national currency”. In this context, public blockchains could possibly become points of contact for existing payment systems.

Investisseur anonyme : Obtenir des bitcoins quand ce n’est pas un grand facteur de discussion

Les bitcoins sont en plein essor ces derniers temps, mais selon un investisseur – qui souhaite rester anonyme – ce n’est pas le meilleur moment pour acheter.

Investisseur anonyme : Acheter des bitcoins quand les gens n’en parlent pas

À première vue, on peut comprendre d’où viennent ces mots. Après tout, si quelque chose s’emballe comme s’il n’y avait pas de lendemain, l’idée naturelle est que l’actif va probablement s’effondrer un jour ou l’autre. Ce serait probablement le meilleur moment pour acheter, étant donné qu’on peut l’obtenir à un prix moindre.

Mais selon l’investisseur anonyme, les choses vont un peu plus loin. En fin de compte, le meilleur moment pour acheter des bitcoins est lorsque personne n’en parle, ce qui ne serait évidemment pas le cas en ce moment vu le nombre de recherches de bitcoins sur Google ces derniers temps.

L’investisseur – qui serait originaire de Manille aux Philippines – affirme être l’un des premiers à avoir adopté la monnaie. Dans une interview, il déclare

Le meilleur moment pour acheter des bitcoins est quand il y a du sang dans la rue, que tout le monde panique et que personne n’en parle.

Le détenteur a acheté environ deux bitcoins et demi en 2013. L’achat a été effectué sur des bitcoins locaux à une époque où chaque unité coûtait environ 100 dollars. Ainsi, on estime que l’investisseur en question a dépensé environ 250 dollars au total. C’était à une époque où le bitcoin n’avait pas l’attention qu’il a aujourd’hui et vu l’ampleur des discussions autour de la première monnaie numérique du monde, l’investisseur pense qu’une bulle est peut-être en train de se former.

En outre, le bitcoin a pris une nouvelle forme au cours de l’année dernière, dans la mesure où de nombreux individus ne considèrent plus la monnaie comme un actif purement spéculatif, mais plutôt comme un outil de couverture. Il s’agit d’une réserve de richesse ou d’un produit qui peut potentiellement garder son argent en sécurité en période de conflit.

L’investisseur n’est pas d’accord avec ce sentiment, affirmant qu’il y a encore trop d’ignorance en ce qui concerne la technologie et le contexte de bitcoin. Il affirme que sans une éducation appropriée inculquée aux gens, les pièces de monnaie ne seront jamais rien d’autre qu’un objet spéculatif.

Il commente :

Les gens oublient que ce n’est pas la première bulle. Tant que les gens n’en comprendront pas la technologie, ce sera toujours un bien spéculatif… Quand personne ne veut y toucher, c’est là que vous l’achetez. Pas quand les gens en parlent.

Il affirme qu’il a eu une histoire quelque peu négative avec la pièce, ayant perdu environ 16 unités de BTC dans la catastrophe du Mt Gox en 2014. Il affirme également que tous les analystes qui prétendent que la pièce pourrait atteindre six chiffres à l’avenir vendent secrètement leurs réserves de BTC et risquent d’induire le public en erreur.

La technologie est importante à connaître

Il mentionne :

La seule raison pour laquelle je dirais aux gens de s’y essayer, c’est qu’il est important de comprendre comment ça fonctionne et comment s’en occuper.

La narrativa “Bitcoin è cattiva” si indebolisce perché le banche australiane avrebbero riciclato 385 milioni di dollari per i cartelli della droga

La narrativa che Bitcoin è usato principalmente dai criminali si indebolisce come le banche australiane hanno riferito di aver riciclato 385 milioni di dollari per i cartelli della droga.

Tra le rinnovate osservazioni anti-Bitcoin attribuite ai principali attori della finanza, sono emersi rapporti che mostrano banche in Australia che lavorano in combutta con violenti cartelli di cocaina sudamericani. Nonostante le aspirazioni al contrario, il mercato delle criptovalute continua a rappresentare una parte insignificante dei crimini finanziari globali.

Le banche australiane vendono soldi sporchi ai cartelli della droga

Secondo l’Australian Financial Review, le banche del paese avrebbero riciclato circa 500 milioni di dollari australiani (circa 385 milioni di dollari) per i cartelli della droga sudamericani. La rivelazione arriva in mezzo alle azioni intraprese dalle forze dell’ordine nel paese per interrompere l’elaborato schema di riciclaggio di denaro.

I dettagli dell’indagine sulla questione hanno rivelato che le banche australiane hanno aiutato a spostare oltre 300 milioni di AUD tra il 2014 e il 2017. Le banche avrebbero anche usato il denaro sporco dei cartelli della droga per acquistare costosi articoli elettronici da trasferire nel sud-est asiatico e in Medio Oriente.

Nove istituzioni finanziarie sono state implicate nella questione, secondo l’Australian Border Force (ABF), con altre sette con sede fuori dal paese. Commentando il rapporto, una portavoce dell’ABF ha rivelato:

“L’ABF è impegnata a proteggere la comunità australiana combattendo e interrompendo il comportamento criminale che sfrutta i sistemi commerciali transfrontalieri dell’Australia e ha effettivamente interrotto le operazioni di riciclaggio di denaro delle entità con sede in Australia”.

La rivelazione che le banche australiane stanno aiutando a riciclare il denaro per le organizzazioni criminali arriva sulla scia delle pratiche discriminatorie segnalate da alcune banche contro i commercianti e gli scambi di criptovalute. Come precedentemente riportato da CryptoPotato, il proprietario di uno scambio di Bitcoin ha recentemente intrapreso azioni legali contro due banche per la chiusura dei suoi conti.

Banche che lavano i proventi del crimine

Già nel 2019, i documenti trapelati dal Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) degli Stati Uniti hanno esposto massicce operazioni di riciclaggio di denaro da parte delle banche. All’epoca, il dossier mostrava le principali banche americane che incanalavano oltre 2.000 miliardi di dollari di denaro sporco per varie organizzazioni criminali.

Infatti, le banche americane continuano a pagare multe enormi per pratiche illegali che vanno dal riciclaggio di denaro allo spoofing. Nel 2020, i funzionari statunitensi hanno anche multato Wells Fargo per oltre 3 miliardi di dollari per molteplici illegalità che coprono un periodo di 15 anni.

È interessante notare che la Berkshire Hathaway di Warren Buffett detiene una parte significativa di azioni Wells Fargo. È forse ironico che Buffett sposi il sentimento anti-Bitcoin legato alle illegalità quando Wells Fargo sembra aver facilitato i trasferimenti associati alle attività criminali.

Grayscale posiada teraz 3% wszystkich Bitcoinów w obiegu

Po zakupie 16 244 BTC (607 milionów dolarów) 18 stycznia, Grayscale stała się ostatnio największym nabywcą instytucjonalnym na rynku Bitcoinów. Rozwój ten miał miejsce po aktualizacji firmy z 15 stycznia, która ujawniła, że łączne aktywa w zarządzaniu Grayscale wynosiły 27,1 miliarda dolarów w kryptowalutach.

Wiadomości odbiły się echem w całej przestrzeni zasobów cyfrowych. Prezes CoinCorner szybko zwrócił uwagę na działalność firmy i powiedział :

Charles Edwards, założyciel Capriole Investments, przedstawił kolejny ważny punkt. Po zakupie BTC Edwards zauważył, że Grayscale Investments posiada teraz trzy procent całego Bitcoin Trader w obiegu.

Edwards powiedział, że udziały zarządzającego funduszem rosną o około dziesięć procent każdego miesiąca i przewidywał, że Grayscale może pomieścić dziesięć procent wszystkich bitcoinów w tym roku, pod warunkiem, że firma pozostanie na obecnym torze. Dalej powiedział :

Centralizacja Bitcoin przeniosła się z giełd na ul. Różnica polega na tym, że jest to model jednokierunkowy

Dodatkowo znacząco rośnie AUM firmy inwestycyjnej. Na dzień 14 stycznia Grayscale stwierdził, że jego łączne aktywa pod zarządzaniem (AUM) były warte 25 miliardów dolarów w kryptowalutach.

W ubiegłym roku, w dniu 30 grudnia, w skali szarości za AUM było $ 19 miliardów zasobów cyfrowych. W dniu 29 grudnia 2020 roku firma poinformowała, że ​​jej wartość AUM wzrosła trzykrotnie od 1 listopada 2020 roku, kiedy zarządzała aktywami o wartości 7,6 mld USD.

Prezes Euro Pacific Capital, Peter Schiff , skrytykował Grayscale, a nawet oskarżył zarządzającego aktywami o „pompowanie” Bitcoinów do inwestorów poprzez opłacone reklamy w CNBC . Twierdził nawet, że Grayscale napędza „bańkę bitcoinową”.

Jednak Barry Silbert z Grayscale trafił na Twittera, aby odnieść się do komentarzy Schiffa. Powołując się na niedawny wywiad, w którym Peter Schiff zarzuca kanałowi medialnemu, że jest „kupowany i opłacany” przez firmę, Silbert nazwał komentarze Schiffa „poważnym oskarżeniem”.

Bitcoin upswing fails at 34,000 US dollars

Bitcoin upswing fails at 34,000 US dollars, altcoins also on the rise again

Bitcoin almost climbs back up to 34,000 US dollars, with institutional investors now playing a supporting role again.

Bitcoin’s (BTC) dip below the US$30,000 mark was short-lived, as the Bitcoin Code market-leading cryptocurrency subsequently received a fresh boost, generated in part by a US$10m purchase from MicroStrategy.

As data from Cointelegraph Markets and TradingView shows, Bitcoin made a gain of 4.92% as a result, lifting the price back to an interim high of US$33,866.

As the planned Corona bailout package of the new US administration of Joe Biden takes on more and more concrete features, the narrative around Bitcoin as a reserve currency is also getting new nourishment.

However, the sharp price fluctuations in recent days have led some analysts to conclude that Bitcoin is more of a “cyclical” investment product than a stable hedge. This development is probably due to the fact that with the record run, smaller private investors have again increasingly entered the market.

Market visualisation by Coin360

Even the Bank for International Settlements (BIS) has now taken a liking to digital currencies, which is why the “central bank of central banks” is planning a corresponding platform for the use of central bank digital currencies (CBDCs).

Meanwhile, a key crypto sentiment barometer has switched from “extreme greed” to “fear”, suggesting that investors are selling off for fear of losses. At the same time, this should be seen as a good buying opportunity, because as investment guru Warren Buffett once said, “Buy when there’s blood!”

Institutional investors back in the driver’s seat

Chad Steinglass, the head of trading at CrossTower, suspects that Bitcoin’s rebound was triggered by new US Treasury Secretary Janet Yellen’s negative comments towards cryptocurrencies. However, she has since put them into perspective.

Before Yellen’s crypto-criticism, Bitcoin was still in a price range between 34,000 – 38,000 US dollars, with investors “waiting to see in which direction the price would break out of it”, according to the expert.